FB IMG 15360501162272594

"සමනලවිල" සිතුවිලි පාටකළ ගීතාවලිය 2018-09-01 වන දින මාදම්පේ සමුපකාර රංග ශාලවේ දී පවත්වන ලදි.

 

News & Events

01
Nov2018
පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන, කාටුපුලියන්කුලම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය - 2018/12/22

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන, කාටුපුලියන්කුලම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය - 2018/12/22

  පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන, කාටුපුලියන්කුලම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය - 2018/12/22

Scroll To Top